+47 55 94 03 88 post@wws.no

Sikkerhetsfakta

  1. I de fleste land er belastningstester for løfteutstyr obligatorisk. Regelverkene angir lovenes og forskriftenes minstekrav, og mange selskaper og bransjer velger å sette mer rigide standarder.
  2. Belastningstester er en svært viktig del av enhver inspeksjon og ethvert reparasjons- og vedlikeholdsprogram for løfteutstyr. I tilfeller hvor belastningstester ikke er spesifikt påkrevd er det likevel et svært viktig element for enhver inspeksjon med tanke på sikkert vedlikehold og risiko i den daglige bruk.
  3. En vellykket belastningstest gir tillit og trygget hos kunde, bruker og eier.
  4. Bruken av de patenterte Water Weights vannbagger i belastningstester for alt løfteutstyr er velkjent over hele verden som sikker, effektiv og kostnadseffektiv.
  5. Water Weight vannbagger er spesielt utviklet og fysisk testet for å verifisere at standarden overgår HMS-K krav for løfteutstyr.
  6. Water Weights har et fysisk belastningstestprogram. Alt utstyr har en testet og sertifisert sikkerhetsfaktor på 6:1.
  7. Alle Water Weights vannbagger er testet to ganger SWL før de tas i bruk.
  8. Gradvis påfylling av vann under test er viktig. Dette oppnås enklere ved bruk av Water Weights vannbagger enn ved tradisjonelle faste vekter.
  9. Ved svikt i løfteutstyr under test er skader som regel begrenset og ofte avverget ved bruk av patenterte Water Weights vannbagger.