+47 55 94 03 88 post@wws.no

Testing av livbåter

Water Weights livbåttestsett gir deg en jevnt fordelt last til en livbåt eller hvilken som helst annen innretning som skal belastningstestes. Water Weights libåttest-systemer er utviklet spesielt for å møte forskriftsmessige krav for jevnt fordelt last.

Enkel håndtering og transport
Water Weights livbåtbagger er enkle å håndtere og transportere sammenlignet med faste vekter eller tradisjonelle sandsekker, spesielt i lukkede livbåter.
Bagger er tilgjengelig i CAA-godkjendte aluminiumcontainere med inntil 50 bagger i hver.

Jobb på avstand
Systemet er utviklet slik at du kan fjerne testvekter i tilfeller hvor vinsjer etc. mister kraft under test på avstand.
Water Weights 375 kg livbåttester fylles på stedet. Når testen er gjennomført fjernes lasten på avstand med pumpe og manifoldsystem.